VÍTÁME VÁS

Vedení daňové evidence a účetnictví

Poskytujeme klientům zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí včetně účetního poradenství, zpracování přiznání k DPH včetně souhrnných hlášení a záznamní povinnosti kontrolních hlašení. Následně zpracování roční závěrky, vyhotovení přehledů dle potřeb klienta, zpracování daňového přiznání k dani z příjmu, včetně přehledů pro ZP a OSSZ, podáni do Sbírky listin. Po uzavření účetního období obdrží klient přehledně uspořádané doklady za celé období a veškeré sestavy. Zpracováváme i ostatní daně jako je daň silniční, daň darovací, daň dědická, daň z převodu nemovitosti a daň z nemovitosti. V případě zájmu klienta nabízíme i registraci firmy při založení.

Rekonstrukce účetnictví dotace ÚP, atd.

Poskytujeme klientům kompletní zpracování daňové evidence nebo účetnictví za celé zdaňovací období jednorázově. Doba zpracování se pohybuje od zhruba 3 týdnů do asi jednoho měsíce dle množství dokladů a hlavně dle celkového stavu účetnictví (počáteční stavy, inventury zásob a majetku, kompletnost dokladů).

Vedení mzdové a personální agendy

Klienty zastupujeme před úřady a institucemi na základě plné moci, komunikujeme s institucemi elektronicky. Zhotovujeme jak návrhy pracovních smluv, zpracováváme kompletní mzdy s veškerými sestavami, výplatními páskami, rekapitulacemi mezd, přehledů pro sociální správu a zdravotní pojišťovny, příkazů k úhradě, složenek,vyúčtování daní z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, roční zúčtování daní zaměstnancům. Zastupujeme klienty před kontrolami ze strany zdravotních pojišťoven a OSSZ.

Účetní novinky

EET  minoritní činnosti POTVRZENÍ PRO DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro účely podání DAP k DPFO INFO K DANI ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI 2017   KALKULAČKY PRO VÝPOČET DÁVEK 2017 ROZHODNÉ ČÁSTKY PRO ROK 2017 pro vedlejší činnost pro účely důchodového pojištěni OSVČ v případě celého roku pro rok 2017 - 67.756,- Kč ZÁLOHY NA POJIŠTĚNÍ V ROCE 2018 zdravotní pojištění 2024,- Kč nejpozději do. 8. dne následujícího měsíce. Při zahájení podnikání nebo pokud poplatník platí v předchozím roce minimální zálohu   důchodové pojištění 2189,- (hlavní) nejpozději do 20. dne následujícího měsíce.

Petra Drobná

Nabídka vedení účetnictví,  mzdové a personální agendy, zastupování před úřady. Poskytování poradenství v oblasti účetnictví.
Vedení účetnictví
vedení daňové evidence a účetnictví
Účetní a daňové poradenství
účetní a daňové poradenství
Další účetní služby
Vedení daňové evidence a podvojného účetnictví Rekonstrukce účetnictví Vedení mzdové a personální agendy
Daňové poradenství Konzultace Daně z příjmů, přidané hodnoty, silniční a nemovitostí
Zastupování před správcem daně a dalšími institucemi Statistické výkaznictví Pojištění
© 2009 Účetnictví Drobná - email: info@nymburk-ucetnictvi.cz - mobil: 773 996 367 - tel/fax: 325 546 546
Adresa: Na Tržišti 152, Město: 288 02 Nymburk, IČ: 71107606, DIČ: CZ7758240435
+420 325 546 546 +420 773 996 367 Petra Drobná - účetní kancelář Na Tržišti 152, 288 02 Nymburk info@nymburk-ucetnictvi.cz

Ú Č E T N Í

KANCELÁŘ

VÍTÁME VÁS

Vedení daňové evidence a účetnictví

Poskytujeme klientům zpracování předaných účetních dokladů a vedení všech zákonem stanovených knih a evidencí včetně účetního poradenství, zpracování přiznání k DPH včetně souhrnných hlášení a záznamní povinnosti kontrolnich hlašení. Následně zpracování roční závěrky, vyhotovení přehledů dle potřeb klienta, zpracování daňového přiznání k dani z příjmu, včetně přehledů pro ZP a OSSZ, podáni do Sbírky listin. Po uzavření účetního období obdrží klient přehledně uspořádané doklady za celé období a veškeré sestavy. Zpracováváme i ostaní daně jako je daň silniční, daň darovací, daň dědická, daň z převodu nemovitosti a daň z nemovitosti. V případě zájmu klienta nabízíme i registraci firmy při založení.

Rekonstrukce účetnictvíi dotace ÚP, atd.

Poskytujeme klientům kompletní zpracování daňové evidence nebo účetnictví za celé zdaňovací období jednorázově. Doba zpracování se pohybuje od zhruba 3 týdnů do asi jednoho měsíce dle množství dokladů a hlavně dle celkového stavu účetnictví (počáteční stavy, inventury zásob a majetku, kompletnost dokladů).

Vedení mzdové a personální agendy

Klienty zastupujeme před úřady a institucemi na základě plné moci, komunikujeme s institucemi elektronicky. Zhotovujeme jak návrhy pracovních smluv, zpracováváme kompletní mzdy s veškerými sestavami, výplatními páskami, rekapitulacemi mezd, přehledů pro sociální správu a zdravotní pojišťovny, příkazů k úhradě, složenek,vyúčtování daní z příjmů fyzických osob ze závislé činnosti, roční zúčtování daní zaměstnancům. Zastupujeme klienty před kontrolami ze strany zdravotních pojišťoven a OSSZ.

Účetní novinky

Petra Drobná

Nabídka vedení účetnictví,  mzdové a personální agendy, zastupování před úřady. Poskytování poradenství v oblasti účetnictví.
Vedení účetnictví
vedení daňové evidence a účetnictví
Účetní a daňové poradenství
účetní a daňové poradenství
Další účetní služby
Vedení daňové evidence a podvojného účetnictví Rekonstrukce účetnictví Vedení mzdové a personální agendy
Daňové poradenství Konzultace Daně z příjmů, přidané hodnoty, silniční a nemovitostí
Zastupování před správcem daně a dalšími institucemi Statistické výkaznictví Pojištění
© 2009 Účetnictví Drobná - email: info@nymburk-ucetnictvi.cz - mobil: 773 996 367 - tel/fax: 325 546 546
Adresa: Na Tržišti 152, Město: 288 02 Nymburk, IČ: 71107606, DIČ: CZ7758240435
+420 325546546, +420 773996367 Petra Drobná - účetní kancelář Na Tržišti 152, 288 02 Nymburk info@nymburk-ucetnictvi.cz

UČETNÍ

KANCELÁŘ

EET  minoritní činnosti POTVRZENÍ PRO DAŇOVÉ ZVÝHODNĚNÍ potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků potvrzení zaměstnavatele druhého z poplatníků pro účely podání DAP k DPFO INFO K DANI ZE ZÁVISLÉ ČINNOSTI 2017   KALKULAČKY PRO VÝPOČET DÁVEK 2017 ROZHODNÉ ČÁSTKY PRO ROK 2016, 2017 pro vedlejší činnost pro účely důchodového pojištěni OSVČ v případě celého roku pro rok 2016 - 64.813,- Kč pro rok 2017 - 67.756,- Kč ZÁLOHY NA POJIŠTĚNÍ V ROCE 2017 zdravotní pojištění 1906,- Kč nejpozději do. 8. dne následujícího měsíce. Při zahájení podnikání nebo pokud popatník platí v předchozím roce minimální zálohu   důchodové pojištění 2061,- (hlavní) nejpozději do 20. dne následujícího měsíce.